SKOLE

I PERSONLIG VEKST OG UTVIKLING

dagogkveld

Nye elever blir tatt opp hvert semester alt etter hvor mange plasser det til en hver tid er ledig. Skolen har for tiden plass til maks 60 elever.

For å bli tatt opp ved skolen må du ha gjennomført:

Grunnkurs I “hvordan lese deg selv”

(også tilgjengelig som webkurs her)

&

Grunnkurs II “hvordan lese andre”

(Grunnkurs II er kun for de som skal begynne ved skolen).

Skole

Det du lærer på skolen er å lese deg selv og andre. I dette ligger det et svært stort potensiale for personlig vekst. Når vi oppdager at vi alle går rundt og ER fasiten for oss selv, at vi er bærere av våre egne svar, kan vi begynne å stole på oss selv og vår egen prosess i mye større grad. Dette fører til større selvinnsikt som både gir større selvrespekt og selvtillit. Og dette påvirker selvsagt alle aspektene av livet.

Hver uke leser vi på et nytt tema. Det kan være karriere, økonomi, suksess, kjærlighet, selvtillit, energinivå, kvinne- og mannskraft, spiritualitet, karma, livsvisjon, mål, storhet osv. Elevene sitter i grupper og leser hverandre på ukens tema og gjør også øvelser på egen hånd.

 
 
Skolen består nå av fire deler:
 
EGENUTDANNELSE:
Alle som vil gå på skolen for egen del, for å utvikles så mye som mulig er velkomne til å gå denne delen.
Her kreves det en innsats og en intensjon om dedikasjon til egen utvikling intens i de tre månedene semesteret er.
Du må være villig til å gjøre det som er det aller beste for deg slik at du utvikles på best mulig måte for deg.
 

Pris kr 2400,- pr mnd.

Høstsemesteret er 4 måneder og vårsemesteret er 4 måneder.
Du binder deg for hele semesteret.
 
 
TERAPEUTUTDANNING:
Denne klassen består av de som vil starte å jobbe som reading-terapeuter.
Vil du ha dette som en jobb enten på heltid eller deltid?
Dere får lære om hvordan dere kan behandle kunder på best mulig måte for
å skape tillit og trygghet.
 
Kvalifikasjoner og intensjon:
For å komme inn på dette studiet kreves en klar intensjon om at dette er noe du
vil legge tid og innsats i å skape deg selv i denne rollen så sterkt som mulig. Du må også ha gått minimum to-tre semester på egenstudiet
 

Pris kr 2600,- pr mnd.

Høstsemesteret er 4 måneder og vårsemesteret er 4 måneder.
Du binder deg for hele semesteret.
Max 10 elever
For å komme inn på dette sender du en søknad til agape.instituttet@gmail.com hvor du skriver din intensjon med å ta denne delen,
 
LÆRERUTDANNING:
Denne klassen består av de som vil ta lærerutdanningen.
Dere får lære å holde foredrag fra 3.øye, sette klassen igang med
energikjøring, lese hvem som skal være i grupper sammen, gå rundt og
lese alle når de sitter og leser. Og lese hverandre i “dagligdagse” situasjoner.
 
Kvalifikasjoner og intensjon:
For å komme inn på lærerstudiet kreves det at du har en klar intensjon med
hva du skal bruke det til. Du må jevnlig ta imot alle matcher og ha en klar strategi
på å lese deg selv jevnlig. Du må ha gått minimum 5 semestre på egenstudiet.
 
Pris kr 3300,- pr mnd.
Høstsemesteret er 4 måneder og Vårsemesteret er 4 måneder.
Du binder deg for hele semesteret.
Max 10 elever.
 

 

DIGITAL EGENUTDANNING:

Her foregår alt digitalt bortsett fra skoleavslutningen hvor alle får muligheten til å møtes fysisk.
Passer bra for de som bor utenfor Oslo eller som ikke vil/kan møte fysisk.
Her blir det i hovedsak å lese deg selv utifra et tema-foredrag og gitt øvelser.
 
Kvalifikasjoner og intensjon:
Her trenger du kun grunnkurset: Lær å lese deg selv for å kunne være med.
 
Pris kr 1500,- pr mnd.
Høstsemesteret er 4 måneder og Vårsemesteret er 4 måneder.
Du binder deg for hele semesteret.
Max 90 elever.
 
 
 
 

VÅRSEMESTERET 2022:

DATOER OG TIDER:
MARS:
3.mars kl 17.30-21 (Digitalt)
19.-20.mars kl 10-17 (fysisk oppmøte)
27,mars kl 12-15.30 (Digitalt)
APRIL:
3.april kl 10-18 (fysisk oppmøte)
7.april kl 17.30-21 (Digitalt)
24.april 12-15.30 (Digitalt)
30.april kl 10-18 (fysisk oppmøte)
MAI:
4.mai kl 17.30-21 (Digitalt)
14.mai kl 10-18 (fysisk oppmøte)
25.mai kl 17.30-21 (fysisk oppmøte)
29.mai kl 12-15.30 (Digitalt)
JUNI:
8.juni kl 17.30-21 (Digitalt)
11.-12.juni kl 10-17 (fysisk oppmøte)
22.juni kl 17.30-21 (Skoleavslutning fysisk)
27.juni kl 17.30-21 (Digitalt)
 
 
 
For å komme inn på skolen sender du en søknad til agape.instituttet@gmail.com
hvor du skriver din intensjon med å ta denne delen. Hvis du allerede går som elev på skolen og vil søke på terapeut- eller lærerstudiet sender du også din intensjon på mail til agape.instituttet@gmail.com

Ja, jeg vil gå på skolen! Hvordan går jeg frem?

STEG 1

Reading

Først må du ha opplevd en reading, dvs blitt lest, slik at du bedre forstår hva kursene på denne siden handler om.

Hvis du allerede har opplevd en lesning, så er du nå klar for neste steg.

STEG 2

Grunnkurs I

Neste steg er å melde seg på grunnkurs 1.

På dette kurset lærer du å trene opp din medfødte evne til å lese deg selv. Gjennom å lese deg selv, åpner du opp for å gjøre din hverdag lettere og lettere, og du vil se ditt utviklingspotensial.

STEG 3

Temakurs

Du er nå klar for å melde deg på våre spennende temakurs for virkelig å fordype deg i din egen utvikling. Her vil du fortsette å trene opp dine evner. Og du vil få en mer bevissthet i hverdagen på at du er den som sitter med løsningen i forhold til dine begrensninger og holdninger på spesifikke tema.

Enkelte temakurs krever ingen forkunnskaper.
Dette gjelder: Integreringskurs og enkelte eksterne kurs.

Dag- og Kveldsskole

Du har nå også muligheten til å melde deg på Skolen. Du må da ta Grunnkurs 2 «Lær å lese andre». Dette kurset er kun for de som skal begynne på skolen.

Share This

Del dette på Facebook

Del denne siden med vennene dine!