SKOLE

I PERSONLIG VEKST OG UTVIKLING

Nye elever blir tatt opp hvert semester alt etter hvor mange plasser det til en hver tid er ledig. Skolen har for tiden plass til maks 60 elever.

For å bli tatt opp ved skolen må du ha gjennomført:

Grunnkurs I “hvordan lese deg selv”

(også tilgjengelig som webkurs her)

&

Grunnkurs II “hvordan lese andre”

(Grunnkurs II er kun for de som skal begynne ved skolen).

Skole

 

 

Det du lærer på skolen er å lese deg selv og andre. I dette ligger det et stort potensiale for personlig vekst. Når vi oppdager at vi alle går rundt og ER fasiten for oss selv, at vi er bærere av våre egne svar, kan vi begynne å stole på oss selv og vår egen prosess i mye større grad. Dette fører til større selvinnsikt som både gir større selvrespekt og selvtillit. Og dette påvirker selvsagt alle aspektene av livet.

Hver uke leser vi på et nytt tema. Det kan være karriere, økonomi, suksess, kjærlighet, selvtillit, energinivå, kvinne- og mannskraft, spiritualitet, karma, livsvisjon, mål, storhet osv. Elevene sitter i grupper og leser hverandre på ukens tema og gjør også øvelser på egen hånd.

 

Skolen består nå av fire deler:

 

EGENUTDANNELSE:

 

Alle som vil gå på skolen for egen del, for å utvikles så mye som mulig er velkomne til å gå denne delen.

Her kreves det en innsats og en intensjon om dedikasjon til egen utvikling intens i de fire månedene semesteret er.

Du må være villig til å gjøre det som er det aller beste for deg slik at du utvikles på best mulig måte for deg.

Pris: månedsrater à kr 2500,- pr mnd.

Høstsemesteret er 4 måneder og vårsemesteret er 4 måneder.

Du binder deg for hele semesteret og for minimum 3 semestre.

Ingen prisavslag hvis det er noen skoledager du ikke får med deg.

De digitale øktene er en ekstrabonus du som går på skolen får gratis som evnt kompensasjon i tilfelle du mister noen skoleøkter.

 

 

META UTDANNELSE:

Meta utdannelsen handler om å se seg selv utenfra og reflektere over egen adferd, grunner, strategier, kategorier og intensjoner.

Når en betrakter sine antagelser og holdninger fra utsiden og oppdager hvilke strategier en ubevisst eller bevisst bruker, er det lettere å regulere seg selv dit en ønsker, istedenfor å stå fast i strategier som ikke lengre har optimalfunksjon og ei heller ønsket effekt.

En meta-tilstand gir en reflekterende forståelse av egen bevissthet og en overordnet forståelse av dette.

En kan da se hvordan en spiller ut strategier i henhold til ytre faktorer, hvordan en responderer ut fra tankemønstre og fra selvfokusert oppmerksomhet.

En annen viktig faktor er mentale strategier som er dysfunksjonelle og ubevisste. En bevissthet på disse kan gi en mental regulering over til det fungerende og produktive.

Slik kan en også bli mer fleksibel overfor seg selv og andre.

Meta-utdannelsen vil i hovedsak ha fire oppmerksomhetsområder:

-Gjenkjenne og omdefinere selvreguleringsstrategier.

-Gjenkjenne og endre antagelser og holdninger

-Gjenkjenne og fornye eller endre intensjoner

-Helhetsbildet, deg og andre. Hvilken dynamikk skapes og hvordan utspiller denne seg.

Pris kr 2900,- pr mnd.

Metautdannelsen går over 4 semestre.

Max 12 elever

For å komme inn på dette sender du en søknad til agape.instituttet@gmail.com hvor du skriver din intensjon med å ta denne delen

Kvalifikasjoner og intensjon:

For å komme inn på dette studiet kreves en klar intensjon om at dette er noe du

vil legge tid og innsats i å skape deg selv i denne rollen så sterkt som mulig. Du må også ha gått minimum 4 semester på egenstudiet

 

 

TERAPEUT-UTDANNING:

 

Denne klassen består av de som vil starte å jobbe som reading-terapeuter.

Vil du ha dette som en jobb enten på heltid eller deltid?

Dere får lære om hvordan dere kan behandle kunder på best mulig måte for

å skape tillit og trygghet.

 

Kvalifikasjoner og intensjon:

For å komme inn på dette studiet kreves en klar intensjon om at dette er noe du

vil legge tid og innsats i å skape deg selv i denne rollen så sterkt som mulig. Du må også ha gått minimum 3 semester på egenstudiet og 4 semester på meta-studiet

Pris: månedsrater à kr 2700,- pr mnd.

Høstsemesteret er 4 måneder og vårsemesteret er 4 måneder.

Du binder deg for hele semesteret.

Max 10 elever

For å komme inn på dette sender du en søknad til agape.instituttet@gmail.com hvor du skriver din intensjon med å ta denne delen,

 

LÆRERUTDANNING:

 

Denne klassen består av de som vil ta lærerutdanningen.

Dere får lære å holde foredrag fra 3.øye, sette klassen i gang med

energikjøring, lese hvem som skal være i grupper sammen, gå rundt og

lese alle når de sitter og leser. Og lese hverandre i “dagligdagse” situasjoner.

 

Kvalifikasjoner og intensjon:

For å komme inn på lærerstudiet kreves det at du har en klar intensjon med

hva du skal bruke det til. Du må jevnlig ta imot alle matcher og ha en klar strategi

på å lese deg selv jevnlig. Du må ha gått minimum 3 semestre på egenstudiet og 4 semestre på meta-programmet.

Pris: månedsrater à kr 3300,- pr mnd.

Høstsemesteret er 4 måneder og Vårsemesteret er 4 måneder.

Du må ha gått Meta-utdannelsen for å kunne søke på lærerstudiet.

Lærerutdanningen går over 4-6 semestre.

Max 10 elever.

 

DIGITAL EGENUTDANNING:

Her foregår alt digitalt.

Passer bra for de som bor utenfor Oslo eller som ikke vil/kan møte fysisk.

Her blir det i hovedsak å lese deg selv ut ifra et tema-foredrag og gitt øvelser.

 

Kvalifikasjoner og intensjon:

Her trenger du kun grunnkurset: Lær å lese deg selv for å kunne være med.

 

Pris kr 2700,- for hele semesteret.

 

Høstsemesteret er 4 måneder og Vårsemesteret er 4 måneder.

Du binder deg for hele semesteret.

Max 90 elever.

 

 

 

LESEKVELDER:

 

I tillegg til skolen er det lesekvelder i Drøbak sentrum med fritt tema.

Dette er for deg som enten går på skolen nå eller har gått tidligere.

Pris kr 377,- pr kveld

 

Påmelding til 91801120. Vent på bekreftelse om at du har fått plass. Max 15 deltagere.

 

 

HEALINGKVELDER:

 

I tillegg til lesekvelder er det også healingkvelder i Drøbak med undervisning i div teknikker.

En forutsetning er at du har tatt grunnkurs 1 “Lær å lese deg selv”

 

Pris kr 555,- pr kveld

Påmelding til 91801120. Vent på bekreftelse om at du har fått plass. Max 12 deltagere.

 

 

Her kommer alle aktiviteter for vårsemesteret 2024:

 

MARS:

GRUNNKURS 2 (Lær å lese andre) i DRØBAK:

2.-3.mars kl 10.30-17.30

LESE KVELDER i DRØBAK:

6.mars kl 17.30-21

20.mars kl 17.30-21

SKOLE i OSLO:

16.-17.mars kl 10-17

 

APRIL:

DIGITAL SKOLE:

3.apr kl 18-21

16.apr kl 18-21

 SKOLE I OSLO:

13.-14.apr kl 10-17

LESE KVELDER i DRØBAK:

18.apr kl 17.30-21

HEALING KVELDER i DRØBAK:

9.apr kl 17.30-21

23.apr kl 17.30-21

TEMAKURS i DRØBAK:

27.apr kl 10.30-17.30 Tema SELVFØLELSE

28.apr kl 10.30-17.30 Tema KJÆRLIGHET

 

MAI:

DIGITAL SKOLE:

13.mai kl 18-21

30.mai kl 18-21

SKOLE I OSLO:

4.-5.mai kl 10-17

LESE KVELDER i DRØBAK:

7.mai kl 17.30-21

22.mai kl 17.30-21

HEALING KVELDER i DRØBAK:

14.mai kl 17.30-21

28.mai kl 17.30-21

 

JUNI:

DIGITAL SKOLE:

17.juni kl 18-21

SKOLE I OSLO:

8.-9.juni kl 10-17

LESE KVELDER i DRØBAK:

13.juni kl 17.30-21

HEALING KVELDER i DRØBAK:

11.juni kl 17.30-21

 

PRAKTISK INFO:

Drøbak:

Adresse: Storgata 22.

I tredje etasje over hagesenteret. Inngangsdør rett før døren til hagesenteret.

Stort gult parkering skilt på døren. P-plasser på gateplan som er gratis etter kl 17,

eller på sjøtorget (bak akvariet og maxpris 143,-)

eller stor p-plass ved kirken som er gratis etter kl 17. Alt er i gåavstand.

Priser:

Lesekvelder Max 15 deltagere:       Kr 377,-

Healingkvelder Max 12 deltagere:  Kr 555,-

Temakurs Max 18 deltagere:           kr 1950,-

 

OSLO:

Maridalsveien 87B

 

Med forbehold om evt justeringer underveis iht etterspørselen.

 

PÅMELDING KURS, LESE- OG HEALINGKVELDER:

“Førstemann til mølla”

Send sms til 91801120 og meld deg på.

Vent på bekreftelse om du har fått plass.

 

De digitale skoleøktene er en tilleggsbonus for alle som går på skolen.

Det er egenlesinger og har andre tema-retninger enn de øktene med fysisk oppmøte.

 

For å komme inn på skolen sender du en søknad til agape.instituttet@gmail.com

hvor du skriver din intensjon med å ta denne delen. Hvis du allerede går som elev på skolen og vil søke på meta- , terapeut- eller lærerstudiet sender du også din intensjon på mail til agape.instituttet@gmail.com

 

Ja, jeg vil gå på skolen! Hvordan går jeg frem?

STEG 1

Reading

Først må du ha opplevd en reading, dvs blitt lest, slik at du bedre forstår hva kursene på denne siden handler om.

Hvis du allerede har opplevd en lesning, så er du nå klar for neste steg.

STEG 2

Grunnkurs I

Neste steg er å melde seg på grunnkurs 1.

På dette kurset lærer du å trene opp din medfødte evne til å lese deg selv. Gjennom å lese deg selv, åpner du opp for å gjøre din hverdag lettere og lettere, og du vil se ditt utviklingspotensial.

STEG 3

Temakurs

Du er nå klar for å melde deg på våre spennende temakurs for virkelig å fordype deg i din egen utvikling. Her vil du fortsette å trene opp dine evner. Og du vil få en mer bevissthet i hverdagen på at du er den som sitter med løsningen i forhold til dine begrensninger og holdninger på spesifikke tema.

Enkelte temakurs krever ingen forkunnskaper.
Dette gjelder: Integreringskurs og enkelte eksterne kurs.

Dag- og Kveldsskole

Du har nå også muligheten til å melde deg på Skolen. Du må da ta Grunnkurs 2 «Lær å lese andre». Dette kurset er kun for de som skal begynne på skolen.

Share This

Del dette på Facebook

Del denne siden med vennene dine!