Personvern

Vi på Agapeinstituttet.no har og opprettholder taushetsplikt, og plikter å følge bestemmelsene i EUs forordning for personvern (The General Data Protection Regulation, GDPR) og andre relevante personvernbestemmelser.

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. Til hjelp i dette arbeidet bruker vi informasjonskapsler (cookies), som er små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin. Les mer om vår bruk av cookies her.

Bruk og videreformidling av personopplysninger

Personopplysninger som du formidler til oss via vår nettside eller via andre kanaler, benyttes i forbindelse med vår korrespondanse med deg og samles inn, behandles og lagres kun for de formålene som var intensjonen da du delte informasjonen med oss. Utover dette vil vi benytte denne informasjonen i forbindelse med regelmessige oppdateringer av vår database, og fra tid til annen å sende deg nyhetsbrev for å informere deg om kurser og tjenesteytelser som kan være av interesse for deg. Du kan på ethvert tidspunkt tilbakekalle et slikt samtykke i bruk av dataene dine i form av egnet melding, for eksempel via en epost til: admin @ agapeinstituttet.no

Vi vil aldri dele, selge eller på annen måte videreformidle din personrelaterte informasjon til tredjepart.

Databehandling på våre Internettsider

Av sikkerhetsmessige og tekniske årsaker behandler Agapeinstituttet.no informasjon automatisk som din nettleser formidler til våre systemer. I all vesentlighet dreier det seg om følgende:

 • Nettlesertype/-versjon
 • Operativsystem som benyttes
 • Oppkalt URL (website) på våre systemer
 • Referrer URL (den website som refererte til vår website)
 • Vertsnavn og fullstendig IPadresse til datamaskinen som har aksess til siden
 • Dato og klokkeslett for opphentingen
 • Opphentet datavolum og filtyper

Disse dataene vil ikke bli sammenført med andre datakilder, og vi vil ikke foreta persontilpassede statistiske evalueringer med utgangspunkt i disse dataene.

Merknader til IP-adresser

IP-adresser faller inn under kategorien personrelatert data og behandles derfor av oss utelukkende i den grad det er teknisk nødvendig.

IP-adresser er essensielle for å kunne overføre nettsider og data fra våre servere til din nettleser. De er selve transaktørene for den informasjonen som du anmoder fra vår nettserver.

Registrering på vår nettportal

Vår nettside inneholder tjenesteytelser som skal støtte forretningsrelasjonen vår med deg, som eksempel påmelding og kjøp av kurs.

For å kunne registrere deg kreves som minimum navnet ditt, en gyldig E-postadresse. Du kan også velge å legge inn telefonnummer.

Denne informasjonen er essensiell for å kunne benytte tjenesteytelser på nettportalen vår. Opplysningene som du frivillig har formidlet til oss i forbindelse med registreringen, benytter vi for å ta kontakt med deg etter at du har registrert deg.

Ditt samtykke i lagring av informasjonen din og bruk av denne for å sende informasjon i forbindelse med påmelding av kurs eller annet kan du på et hvilket som helst tidspunkt tilbakekalle ved å sende en e-postmelding til: admin @ agapeinstituttet.no

Nyhetsbrev

Dersom du ønsker å motta en kopi av nyhetsbrevet som publiseres på nettsiden vår, trenger vi en gyldig e-postadresse fra deg. Vi registrerer ikke dit navn, men kun din e-postadresse.  Etter påmeldingen får du fra tid til annen nyhetsbrev fra os. Opplysningene som du frivillig formidlet til oss i forbindelse med abonnementet på nyhetsbrev, benytter vi for å adressere nyhetsbrevet direkte til deg. Du kan til enhver tid tilbakekalle din påmelding via lenken for avregistrering nederst i hvert nyhetsbrev.

Kontaktskjemaer og søknadsformularer

Personlige opplysninger som du stiller til rådighet for oss når du tar i bruk de forskjellige kontaktskjemaene, bliver behandlet fortrolig, og benyttes kun til å behandle de spesifikke forespørslene du sender oss.

Påmelding til kurs og utdannelser

Personopplysninger som du stiller til rådighet for oss ved påmelding til et arrangement eller et kurs, benyttes for å organisere og gjennomføre kursene.

Personopplysninger som du stiller til rådighet for oss ved påmelding til et kurs eller utdannelse benyttes kun for å organisere og gjennomføre respektive arrangement.

 

Informasjon om behandling av personopplysninger

I henhold til artikkel 13 og 14 i EUs forordning for personvern (GDPR)

Navn og kontaktinformasjon til ansvarlig for behandlingen

Agape Instituttet v/Marit Reitan

Dronningensgate 23, 0154 Oslo

tel: +47 91 80 11 20

agape.instituttet @ gmail.com

Kontaktinformasjon til sikkerhetsansvarlig

Agape Instituttet

Dronningensgate 23, 0154 Oslo

admin @ agapeinstituttet.no

Formål for behandling av Personopplysninger

Personopplysningene som du stiller til rådighet ved påmeldinger, benyttes i forbindelse med behandlingen av kurs og utdannelser som du melder deg på.

Rettslig grunnlag for behandlingen (Art. 6 (1) bokstav b) GDPR)

Nødvendig for å delta på kurs/skole/arrangementet.

Kategorier med personrelatert informasjon som behandles

Avhengig av kurset/utdannelsen/arrangement er angivelse og behandling av følgende informasjon nødvendig:

 • Navn
 • Tiltaleform, funksjon, navn
 • Kontaktinformasjon som e-postadresse & telefon
 • Firma, adresse
 • Annen fakturaadresse
 • Booket kurs/utdannelse med tilhørende informasjon som dato, klokkeslett, sted
 • Merknader/fritekst
 • Systemprotokollinformasjon som oppstår ved behandling av informasjonen din i våre IT-systemer, eksempelvis IP -adresse, dato/klokkeslett.
Dataenes kilde (opprinnelse)

Berørt

Dataenes mottaker (kategorier):

Agapeinstituttet.no. Vi videreformidler ikke dine data.

Formidling av informasjonen til tredjeland eller en internasjonal organisasjon samt tilhørende garantier for å beskytte informasjonen

Formidling til tredjeland er ikke relevant.

Informasjonens lagringsvarighet

Informasjonen i forbindelse med påmeldingen til kurs og utdannelser slettes etter tolv måneder (regnet fra slutten av respektive kalenderår). Skattemessig relevante bilag som fakturaer og lignende, slettes etter utløpet av lovpålagt oppbevaringsfrist (vanligvis ti år).

Berørtes rettigheter
 • Til informasjon
 • Til beriktigelse, sletting eller begrensning av behandlingen
 • Til innvending mot behandlingen
 • Til dataoverførbarhet:

Såfremt respektive rettslige forutsetninger foreligger, har du følgende rettigheter: Rett til informasjon om de opplysningene om deg som ligger lagret hos oss, beriktigelse, sletting, begrensning eller behandling av dine opplysninger eller innvending mot behandlingen samt opplysningenes overførbarhet.

Rett til tilbakekalling av samtykke til behandling

Samtykket til behandling av informasjonen din kan du, til enhver tid og med fremtidig effekt, tilbakekalle ved å sende melding til ovennevnte ansvarlig person.

Behandlingen av informasjonen din frem til tilbakekallingen foreligger, forblir rettmessig.

Klagerett

Hvis du skulle være av den formening at behandlingen av personopplysningene dine er lovstridig, har du rett til å innlevere en klage til ansvarlig tilsynsmyndighet for personvern.

Rettslig eller avtalemessig nødvendighet for klargjøring av informasjonen for bruk samt eventuelle følger dersom informasjonen ikke klargjøres for bruk

Informasjonen din er nødvendig for deltakelse på et Kurs eller utdannelse. Uten å oppgi disse opplysningene er deltakelse ikke mulig.

Automatisert beslutningstaking/profiling

Automatisert beslutningstaking eller profilgenerering vil ikke bli foretatt med utgangspunkt i innsamlet informasjon om deg.

Share This

Del dette på Facebook

Del denne siden med vennene dine!