DAG- OG KVELDSSKOLE

I PERSONLIG VEKST OG UTVIKLING

dagogkveld

Nye elever blir tatt opp hvert semester alt etter hvor mange plasser det til en hver tid er ledig. Kurset har plass til maks 35 elever pr klasse.

For å bli tatt opp ved skolen må du ha gjennomført:

Grunnkurs I «hvordan lese deg selv»

&

Grunnkurs II «hvordan lese andre»

(Grunnkurs II er kun for de som skal begynne ved skolen).

Dag- og Kveldsskole

Det du lærer på skolen er å lese deg selv og andre. I dette ligger det et svært stort potensiale for personlig vekst. Når vi oppdager at vi alle går rundt og ER fasiten for oss selv, at vi er bærere av våre egne svar, kan vi begynne å stole på oss selv og vår egen prosess i mye større grad. Dette fører til større selvinnsikt som både gir større selvrespekt og selvtillit. Og dette påvirker selvsagt alle aspektene av livet.

Hver uke arbeider vi med et nytt tema.

Det kan være karriere, økonomi, suksess, kjærlighet, selvtillit, energinivå, kvinne- og mannskraft, spiritualitet, karma, livsvisjon, mål, storhet osv.

Elevene sitter i grupper og leser hverandre på ukens tema og gjør også øvelser på egen hånd.

Det er en dagklasse og to kveldsklasser.

Dagklassen møtes hver tirsdag fra kl 12.00- 15.30.

Kveldsklassene møtes hver onsdag og/eller hver torsdag fra kl 17.30 til kl 21.00.

(Du kan gå ekstra i de andre klassene i tillegg så mye du vil.)

I tillegg er det en helgesamling pr semester for hele skolen samlet.

Høstsemesteret 2019 er fra 3.september – 28.november (september, oktober og november).

Vårsemesteret 2019 er fra 5.februar – 13.juni  (februar, mars, april, mai og halve juni).

 

Utdannelsen strekker seg over minimum tre semestre. Etter det går man så lenge man har lyst og har utbytte av det.

Pris: kr 2200,- pr mnd

(9900,- for vårsemesteret og 6600,- for høstsemesteret)

Ja, jeg vil gå på skolen! Hvordan går jeg frem?

STEG 1

Reading

Først må du ha opplevd en reading, dvs blitt lest, slik at du bedre forstår hva kursene på denne siden handler om.

Hvis du allerede har opplevd en lesning, så er du nå klar for neste steg.

STEG 2

Grunnkurs I

Neste steg er å melde seg på grunnkurs 1.

På dette kurset lærer du å trene opp din medfødte evne til å lese deg selv. Gjennom å lese deg selv, åpner du opp for å gjøre din hverdag lettere og lettere, og du vil se ditt utviklingspotensial.

STEG 3

Temakurs

Du er nå klar for å melde deg på våre spennende temakurs for virkelig å fordype deg i din egen utvikling. Her vil du fortsette å trene opp dine evner. Og du vil få en mer bevissthet i hverdagen på at du er den som sitter med løsningen i forhold til dine begrensninger og holdninger på spesifikke tema.

Enkelte temakurs krever ingen forkunnskaper.
Dette gjelder: Integreringskurs og enkelte eksterne kurs.

Dag- og Kveldsskole

Du har nå også muligheten til å melde deg på Dag- og Kveldsskolen. Du må da ta Grunnkurs 2 «Lær å lese andre». Dette kurset er kun for de som skal begynne på skolen.