Manifester!

Generelt om temakursene:

«Du lærer på disse helgekursene å trene opp din evne til å lese deg selv og bruke dette til å lese deg selv mer bevisst i hverdagen slik at du lettere og lettere kan se dine egne muligheter, begrensninger, potensiale, løsninger og dine adferdsmønstre. Og ikke minst, du kan spørre deg som hvorfor ting skjer og få svar slik at du starter å se ting i en sammenheng og i et enda større perspektiv.»

Temakurs "Manifester!"

MANIFESTER DITT HØYESTE ØNSKE!

Hva er ditt høyeste ønske? 

Hvordan fjerne motstanden på ditt ønske? 

Hvordan manifestere på en så sterk og grundig måte som mulig. 

Sett av en hel dag til å skape ditt høyeste ønske på best mulig måte.

Vi avslutter kurset med en kraftfull manifestasjon.

 

Tid:

Lørdag 8.desember 2018 kl 10-16
Pris:
Kr 1100,- med faktura
Kr 1000,- kontant i døren (kvittering)
Kr 900,-på konto 4410.08.47253
min en uke før. Merk: Manifester
Sted: Agape Instituttet, Dronningensgate 23

Av forkunnskaper trengs grunnkurset «lær å lese deg selv».

Kursleder: Marit Reitan, Agape Instituttet