Energimedisin healing med Helle Veiersted

Kr. 1150,-

Bestill healing hos Helle på:

Sms: 45909977
eller
e-post: hveiersted@yahoo.no

«Helle Veiersted er en dyktig terapeut som har gått 10 år i lære hos Timbo Energimedicin for å lære om energimedisinsk healing. Hun har gått 10 semestre på Agape Instituttet og går nå sitt andre semester på hjelpelærerutdanningen.

Jeg kan varmt anbefale Helle som behandler og den behandlingen hun utfører etter å ha mottatt denne selv og kjent virkningen av den.»


 Marit Reitan

Energimedisin Healing
med Helle Veiersted

 

Energimedisin er en form for healing som tar utgangspunkt i at alt består av energi.

Denne energien måles i frekvenser, og hvert menneske har sin egen frekvens.

Når vi utsettes for prøvelser, særlig prøvelser vi ikke forstår, påvirker det frekvensen og energinivået vårt, og det kan oppstå ubalanser i kroppen.

I behandlingen har vi fokus på  å finne den bakenforliggende årsaken til at ubalansen har oppstått.

Klienten tas med på en sjelereise for å bearbeide tidligere opplevelser og hendelser.

Hensikten med dette er både å gjenopprette balansen i kroppen, og samtidig skape en bedre forståelse av hvorfor du befinner deg der du gjør i livet og hvorfor de utfordringene du evnt står overfor har oppstått.

Behandlingen varer ca 1-1,5 time. Du har klærne på under behandlingen.

Det er lite berøring, da behandlingen skjer utenfor den fysiske kroppen.

Det anbefales å legge opp en sekvens på tre behandlinger, vanligvis med tre til fire ukers mellomrom, for best mulig resultat.

Behandlingene kan også gjøres enkeltvis.

Behandlingen er ikke ment å skulle diagnostisere eller behandle sykdom, eller som en erstatning for medisinsk tilsyn. For behandling av sykdom henvises den enkelte til sin lege.

Sted: Agape Instituttet, Dronningensgate 23